\ BAND\ SSS

R 1; Kuru halde patlayıcıdır.

R 2; Şok, sürtünme, alev ve diğer yanıcılarla temasta patlama riski

R 3; Şok, sürtünme, alev ve diğer yanıcılarla temasta ciddi patlama riski.

R 4; Çok duyarlı patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.

R 5; Isıtma ile patlamaya yol açabilir.

R 6; Hava ile veya havasız ortamlarda patlayıcıdır.

R 7; Yangına neden olabilir.

R 8; Yanıcı maddelerle temasta yangına neden olabilir.

R 9; Yanıcı maddelerle karıştığında patlayıcıdır.

R 10; Alevlenebilir.

R 11; Kolay alevlenebilir.

R 12; Şiddetli alevlenebilir.

R 13; Şiddetli alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz.

R 14; Su ile şiddetli reaksiyon.

R 15; Su ile temas halinde kolay alevlenir, gazlar çıkarır.

R 16; Havada kendiliğinden alevlenebilir.

R 17; Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.

R 18; Kullanımda yanıcı/patlayıcı-buhar hava karışımı oluşturabilir.

R 19; Patlayıcı peroksitler oluşabilir.

R 20; Solunması halinde sağlığa zararlıdır.

R 21; Deri ile temasta sağlığa zararlıdır.

R 22; Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R 23; Solunması halinde zehirlidir.

R 24; Deri ile temasta zehirlidir.

R 25; Yutulduğunda zehirlidir.

R 26; Solunduğunda çok zehirlidir.

R 27; Deri ile temasta çok zehirlidir.

R 28; Yutulduğunda çok zehirlidir.

R 29; Su ile temasta zehirli gaz çıkarır.

R 30; Kullanımda kolay alevlenebilir. 

R 32; Asitlerle temasta çok zehirli gaz çıkarır.

R 33; Toplam etiketlerin tehlikesi.

R 34; Yanıklara neden olur.

R 35; Ciddi yanıklara neden olur.

R 36; Gözleri tahriş eder.

R 37; Solunum sistemini tahriş eder.

R 38; Deriyi tahriş eder.

R 39; Çok ciddi, tedavisi mümkün olmayan etki tehlikesi.

R 40; Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturma ihtimali.

R 41; Ciddi göz hasarları tehlikesi.

R 42; Solumayla alerji yapabilir.

R 43; Deriyle temasta alerji yapabilir.

R 44; Kapalı şartlarda ısıtma ile patlama tehlikesi

R 45; Kanser yapabilir.

R 46; Kalıtımsal zararlara neden olabilir.

R 47; Doğuştan sakatlıklara neden olabilir.

R 48; Uzun süreli temaslarda sağlığa ciddi zarar tehlikesi.

R 49; Soluma ile kansere neden olabilir.

R 50; Sudaki organizmalar için çok zehirlidir.

R 51; Sudaki organizmalar için zehirlidir.

R 52; Sudaki organizmalar için zararlıdır.

R 53; Su ortamında uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R 54; Flora için zehirlidir.

R 55; Fauna için zehirlidir.

R 56; Topraktaki organizmalar için zehirlidir.

R 57; Arılar için zehirlidir.

R 58; Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R 59; Ozon tabakası için tehlikelidir.

S 1; Kilit altında muhafaza ediniz.

 

S 2; Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

 

S 3; Serin yerde muhafaza ediniz.

 

S 4: İkamet edilen yerden uzak tutunuz.

 

S 5: (Üretici tarafından belirlenen uygun sıvı) ............... içinde saklayınız.

 

S 6: (Üretici tarafından belirlenen tiner gaz) ............... içinde saklayınız.

S 1/2; Kilit altında ve çocuklardan uzakta tutunuz.

S 3/7/9; Serin ve iyi havalandırılan bir yerde ve kapağı sıkıca kapalı tutunuz.

S 3/9; Serin ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz.

S 3/9/14; Serin ve iyi havalandırılan bir yerde ... den/dan uzak tutunuz.

S 3/9/14/49; Sadece kendi kabında, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ... den/dan uzak tutunuz.

S 3/9/49; Sadece kendi kabında, serin ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz.

S 3/14; Serin bir yerde ... den/dan uzak tutunuz.

S 7/8; Kuru ve kapağı sıkıca kapalı tutunuz.

S 7/9; İyi havalandırılan bir yerde kapağı sıkıca kapalı tutunuz.

S 20/21; Kullanırken bir şey yemeyiniz, içmeyiniz,sigara içmeyiniz.

S 24/25; Cilde ve gözlere temasından sakınınız.

S 36/37/39; Uygun koruyucu elbise ve eldiven giyiniz, yüz/göz koruyucusu kullanınız.

S 36/37/39; Uygun koruyucu elbise ve eldiven giyiniz, yüz/göz koruyucusu kullanınız.

S 36/39; Uygun koruyucu elbise giyiniz, yüz/göz koruyucusu kullanınız.

S 37/39; Uygun eldiven giyiniz, yüz/göz koruyucusu kullanınız.

S 47/49; Sadece kendi kabında ve ..?.C'nin altında muhafaza ediniz.

R 14/15; Su ile şiddetli tepkimeye girer ve kolay alevlenebilir.

R 15/29; Su ile temas halinde zehirli, kolay alevlenebilir gazlar açığa çıkar.

R 20/21; Teneffüs edildiğinde ve cilde temas halinde sağlığa zararlıdır.

R 20/21/22; Teneffüs edildiğinde, cilde temas halinde ve yutunca sağlığa zararlıdır.

R 21/22; Cilde temas halinde ve yutunca sağlığa zararlıdır.

R 23/24; Teneffüs edildiğinde ve cilde temas halinde zehirlidir.

R 23/25; Teneffüs edildiğinde ve yutunca zehirlidir.

R 23/24/25; Teneffüs edildiğinde, cilde temas halinde ve yutunca zehirlidir.

R 24/25; Cilde temas halinde ve yutunca zehirlidir.

R 26/27; Teneffüs edildiğinde ve cilde temas halinde çok zehirlidir.

R 26/28; Teneffüs edildiğinde ve yutunca çok zehirlidir.

R 26/27/28; Teneffüs edildiğinde, cilde temas halinde ve yutunca çok zehirlidir.

R 27/28; Cilde temas halinde ve yutunca çok zehirlidir.

R 36/37; Gözleri ve solunum sistemini tahriş eder.

R 36/38; Gözleri ve cildi tahriş eder.

R 36/37/38; Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder.

R 37/38; Solunum sistemini ve cildi tahriş eder.

R 42/43; Teneffüs edildiğinde ve cilde temas halinde hassasiyete neden olabilir.